/Files/images/0cb2c092863723.pngПріоритетні завдання на 2018/2019 навчальний рік:

· Сприяти розвитку творчих здібностей дітей шляхом художньо-естетичної діяльності, формування експериментально-дослідницької діяльності як засобу формування пізнавальних здібностей дошкільників.
· Активізувати роботу з питань національно-патріотичного виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку.
· Забезпечувати фізичний, пчихічний і соціальний розвиток дітей раннього віку, їх безболісну адаптацію до змінних умов життя та успішне входження в соціальне середовище.
* Продовжити роботу щодо збереження та зміцнення здоровя дошкільнят, формування здорового способу життя шляхом удосконалення форм фізкультурно-оздоровчої роботи.
* Сприяти комунікативно-мовленнєвому розвитку дошкільників засобом впровадження інноваційних методів і прийомів.

Методична тема на 2018/2019 навчальний рік:

«Здійснення науково-методичного забезпечення педагогічного процесу, залучення педагогів до використання нетрадиційних засобів діяльності для розвитку інтелектуальних і творчих здібностей дітей».

Методична робота - це спеціальний комплекс взаємопов'язаних практичних заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, їх безперервну та професійно-методичну освіту, яка зорієнтована в кінцевому результаті на підвищення рівня освіченості, розвинутості і вихованості.

Напрямки методичної роботи:

-забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації Базового компоненту дошкільної освіти, забезпечення успішної соціалізації вихованців, розвитку національної свідомості, життєвої компетентної особистості;

- удосконалення педагогічної майстерності;

Кiлькiсть переглядiв: 92