• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Інклюзивна освіта

Інклюзивна освіта

/Files/images/880027172.gif

Це система освітніх послуг, що грунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами, зокрема дитни з особливостями психофізичного розвитку, в умовах загальноосвітнього закладу. Інклюзивне навчання забезпечує доступ до освіти дітей з особливими потребами у загальноосвітніх школах за рахунок застосування методів навчання, що враховують індивідуальні особливості таких дітей. В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку дискримінацію дітей; забезпечує рівноцінне ставлення до всіх людей, але створює спеціальні умови для дітей з особливими потребами. Отримані поза соціумом знання і вміння не могли допомогти дітям з особливими освітніми потребами цілковито адаптуватися в суспільстві, підготуватися до подолання неминучих життєвих труднощів, а також, реалізуватися в повній мірі як рівноправні і повноцінні члени суспільства. В інклюзивних класах діти з особливими потребами включені в освітній процес.
Філософія інклюзії базується на вірі в тпе, що кожна людина з вадою має отримати освіту і житлові умови, які б якомога ближче відповідали нормальним. Вона передбачає істотні зміни в культурі, політиці та практичній діяльності шкіл та ДНЗ. Одним із аспектів інклюзивної освіти є забезпечення ефективності навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітньому закладі. Увага зосереджується на соціалізації дітей цієї категорії та якості навчання. Діти з особливими потребами стають частиною нашого життя, вони включаються в загальноосвітні школи, оточення, спільноти. ДО них ставляться як до рівних і як таких, що заслуговують на повагу і сприйняття їх такими, як вони є.

/Files/images/99958150_large_50.jpg

Алгоритм дій по виявленню дітей з особливими освітніми потребами у закладі

Алгоритм дій батьків дитини з особливими потребами

- Обстеження дитини в ПМПК, отримання висновку
- Вибір освітнього закладу длянавчання дитини
- Звернення до обраного закладу, написання заяви про організацію інклюзивного навчання для дитини
- Участь у складанні ІПР
- Забезпечення отримання дитиною необхідних додаткових корекційно-розвиткових послуг
Кiлькiсть переглядiв: 79